Garancia - Ruhatisztító

Tartalomhoz ugrás

Garancia


Megfelelőségi jelölés


A ruházati termékek köréből megfelelőségi jelöléssel kell ellátni a védőruházati termékeket. Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról a 4/2002 (II.20) SzCsM-EüM rendelet (amely alá tartozik a védőruházat is) rendelkezik. Tekintettel arra, hogy ezek a termékek a gyártók és/vagy forgalmazók csak meghatározott körét érintik, ezért számukra javallott a jogszabály pontos megismerése. Más gyártók, fogyasztók számára viszont fontos tudnivaló, hogy ezeken a termékeken az EK jelölés (mely tartalmazza a CE kezdőbetűket) alkalmazása nem egy önkéntes minőség megkülönböztető jel, hanem azt tanúsítja, hogy az adott termék megfelel az alapvető követelményeknek, a harmonizált szabványok előírásainak, illetőleg az alapvető követelményeknek megfelelő műszaki megoldásoknak. A termék (jelen esetben a védőruházat) megfelelő védelmet nyújt az adott tevékenység során fellépő és várhatóan előforduló kockázatokkal szemben, és lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést.


Termékbiztonság


A fogyasztóvédelmi törvény rendelkezik a fogyasztók egészségének és biztonságának védelméről is. Forgalomba csak biztonságos áru hozható. Az áru biztonságosságáról a gyártó köteles gondoskodni. Az áruk biztonságosságának követelményeit jogszabály, nemzetközi szabvány, európai szabvány, illetve nemzeti szabvány határozza meg.

Textiltermékek esetében ma hazánkban termékbiztonság tekintetében az „egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról” szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM KöM együttes rendelet, valamint MSZ EN 14682 A gyermekruházat biztonsága, zsinórok és húzózsinórok a gyermekruházaton megjelölésű műszaki követelmények c. szabvány előírásait kell figyelembe venni.

A rendelet nevesíti azokat a vegyszereket, amelyeket meghatározott textiltermékek körében nem, vagy korlátozva lehet használni. Például nikkel és vegyületei, azoszínezékek polibrómozott bifenilek (PBB) stb. A jogszabály 2. sz. melléklete tartalmazza az azoszínezékek listáját is, valamint az ezekkel kapcsolatos vizsgálati módszerek szabványainak címét és számát.

Az ár feltüntetéséről, a csomagolásról, a tájékoztatási kötelezettség megsértéséről

Az áru fogyasztói forgalomba hozatalakor a forgalmazó köteles külön jogszabályban meghatározottak szerint (a fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának feltüntetéséről szóló 4/2009.(I.30.)NFGM-SZMM együttes  rendelet a fogyasztót írásban tájékoztatni az eladási árról, és az egységárról, illetve a szolgáltatás díjáról, a Magyar Köztársaság területén törvényes fizetőeszköz szerint meghatározva, egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan.
Több eladási ár vagy szolgáltatási díj feltüntetésekor a termék eladási árán, vagy szolgáltatási díján mindig a legalacsonyabb árat kell érteni.

Az árut mindig úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás megóvja a termék minőségét, könnyítse meg a szállítását, ne befolyásolja hátrányosan az áru minőségét vagy mennyiségét, segítse elő a korszerű kiszolgálást, feleljen meg a biztonságos munkavégzés és az egészségvédelem követelményeinek.

A fogyasztók tájékoztatására, valamint a csomagolásra vonatkozó szabályok megtartására a címkézés, használati és kezelési útmutató, megfelelőség tanúsítás (például védőruházat), valamint a csomagolás tekintetében a gyártó, az ár feltüntetése tekintetében a forgalmazó köteles. Amennyiben a gyártó nem látja el az árut a számára előírtakkal, úgy a forgalmazó köteles azt pótolni. A forgalmazónak kell bizonyítania, hogy a tájékoztatást a fogyasztónak megadta.


Minőségi kifogások intézése


A legkörültekintőbb gyártás során is előfordulhat, hogy hibás termék kerül az üzletbe. A vevőknek azt tanácsoljuk, hogy vásárláskor legyenek nagyon körültekintőek! A fizetés után, pedig őrizzék meg a blokkot, mert minőségi kifogásukat e nélkül nem tudják érvényesíteni. Fontos, hogy a vásárlási tájékoztatót is mindig tegyék el, mert az is tartalmazhat a kezelésre vonatkozóan fontos információkat.

A hibás teljesítésről, a szavatossági időről a Polgári törvénykönyv (Ptk.) rendelkezik. A textil termékekre két év szavatossági idő vonatkozik. Reklamáció estén a terméket a blokkal együtt abba az üzletbe kell visszavinni, ahol vásároltuk.

A kereskedő köteles a 19/2014. (IV.29) NGM rendeletben meghatározott jegyzőkönyvet felvenni. A 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével összeegyeztethetetlen. A 6 hónapon belüli hiba esetén a forgalmazó köteles bizonyítani, hogy a hiba (hiba oka) a vásárláskor nem volt benne a termékben. Ha a 6 hónapon belül jelentkező hibát a kereskedő elismeri, akkor a fogyasztó elsősorban kijavítást vagy kicserélést követelhet. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha sem a kijavítás, sem a kicserélés nem valósul meg, akkor a fogyasztó árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a kereskedő a 6 hónapon belül jelentkező hibát nem ismeri el, akkor köteles bizonyítani, hogy a hiba (a hiba oka) a vásárláskor nem volt benne a termékben.

Ha a 6 hónapon túli hibát a kereskedő nem ismeri el, akkor a fogyasztónak kell bizonyítani, hogy a hiba (a hiba oka) már a vásárláskor benne volt a termékben.

A minőségi kifogásról minden esetben (akár elismeri azt a kereskedő, vagy sem) jegyzőkönyvet kell felvenni.

Jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:
 1. a fogyasztó nevét, címét,
 2. a fogyasztási cikk (áru) megnevezését, vételárát,
 3. a vásárlás időpontját,
 4. a hiba bejelentésének időpontját,
 5. a hiba leírását,
 6. a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
 7. a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.

Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.


Fogyasztói jogok érvényesítése


A vásárlók jogainak érvényesítésében a hatékony állami-, hatósági fogyasztóvédelmi tevékenységen felül jelentős feladat vár az önkormányzatokra, a különböző civil fogyasztóvédelmi szerveződésekre, az érdekképviseleti szervekre, az alternatív vitarendező fórumokra.

Ennek kapcsán kiemelendő az ún. Békéltető Testület, mint köztestület, amely EU-konform vitarendező fórum. Hazánkban 1999-től működik ezen intézmény-rendszer, amely a gazdasági kamarák mellett tevékenykedik. Feladata a bírósági eljárást megelőzően a gazdálkodó szervezetek és a fogyasztók közötti vitás ügyek egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése. A Békéltető Testület a költséges- és hosszas bírósági eljárás megelőzésére ad lehetőséget a felek nyilatkozata alapján induló alávetéses eljárásban. Meglétüket és funkciójukat a vállalkozások és fogyasztók elenyésző hányada ismeri.

Az eljárásra az a Békéltető Testület illetékes, amelynek területén a fogyasztó lakhelye vagy tartózkodási helye, illetőleg a szerződés teljesítésének helyén is benyújthatja. A békéltető testület illetékességi területe a testületet működtető területi gazdasági kamarák illetékességi területéhez igazodik.

Fogyasztóvédelmi változások 2017. január 1-től.


A Nemzeti fogyasztóvédelmi Hatoság megszűnik, és beintegrálódik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezetébe.

Ezzel párhuzamosan megnövekszik az általános illetékességgel rendelkező járási / kerületi hivatalok szerepe a fogyasztóvédelem területén, elsődlegesen az alábbi területeken első fokú hatóságként.

 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
  Ártájékoztatás ellenőrzés
 • Nyitvatartási idők ellenőrzése
 • Vásárlok Könyvének ellenőrzése
 • Panaszügyintézés ellenőrzése
 • Textilkresz meglétének ellenőrzése

A Felügyeleti szervek listája üzleteinkben kifüggesztésre kerülnek. ()

Ruhatisztító üzletkek


Allee Ruhatisztító
Budapest, Váli utca 3.

Budagyöngye Ruhatisztító
Budapest, Szilágyi Erzsébet f. 121.

Pólus Ruhatisztító
Budapest, Szentmihályi út 131.

További ruhatisztító üzletek

Székhely (adminisztráció)


TOP SERVICE Hungária Kft.
Email: info@topservice.hu

Céges ajánlatok

Hotelszerviz
BÜFA segédanyagok

Top Service Hungária Kft.©
Adatvédelmi tájékoztató 2018

Kapcsolattartó


Karl Zoltán
Telefon: +36-30-932-2001
Email: karl.zoltan@topservice.hu

Vállalási szabályzat
Vissza a tartalomhoz