Textilkresz

Hasznos tanácsok textil terméket vásárlók számára

A kereskedelmi forgalomba olyan terméket, mely nem tartalmaz „5” jelképpel ellátott textiltisztítási szimbólumot, nem szabad forgalomba hozni. A textilkresz pontos utasítást tartalmaz a tisztító szakember részére a termék kezelhetőségéről. A „textiles” termékek címkéinek elhelyezési módja többféle lehet, (bevarrttól a hátoldali ragasztásig)-, csomagoláson-, illetve az áruhoz pluszban mellékelve egyaránt. Azt, hogy melyik terméken hol és hogyan kell elhelyezni a címkét, mindig a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. A textil- és textilruházati termékekre a fogyasztóvédelmi törvény előírásain kívül külön jogszabályok előírásai vonatkoznak.

Mi az a textilkresz?

Szabványosított, a textíliák kezelésére vonatkozó ábrasorozat, illetve jelölési mód.

Tulajdonképpen utasítás a felhasználónak arra, hogy az adott textíliánál hogyan kell eljárnia a tisztítás során (mosás, szárítás, vasalás). A különböző kelméket tisztításuk során kémiai és fizikai hatások érik, vagy befolyásolják a használhatóságot. Ezért a gyártók igyekeznek felvilágosítani a használókat annak érdekében, hogy a textília a legtovább viselhető legyen. A köznyelvben Textil-Kressznek is nevezett kezelési jelképsor segít tájékozódni, vagy felvilágosítást adni arról, hogy milyen tisztitási programokat kell választanunk az adott textíliához. Különösen fontos, hogy ha lehet, őrizzék meg a textilkresz-t a ruhadarabokban, hiszen munkatársaink is ezekre az információkra alapozva végzik a munkájukat.

Ruhatisztítási utmutató

Jelképek lényeges tartalmi ismertetése

„teknő, kád”„teknő, kád” jelkép: a mosásra (kézzel vagy géppel végrehajtható) vonatkozó kezelési utasításokat tartalmazza (magában foglalja az egyéb kapcsolatos „nedves kezelések” /áztatás, előmosás, öblítés, stb.), illetve a víztelenítés (pld. centrifugálás) körülményeit is)

„egyenlőoldalú-háromszög” „egyenlőoldalú-háromszög” jelképe: a mosás alatt-, illetve után, vizes közegben végrehajtott fehérítés jelképe (változott, a korábbi „Cl” vegyjeles piktogram elmaradt, bővült a fehérítőszerek köre /bármilyen, kizárólag nem-klórtartalmú/, a tiltást a „kontúros” helyett az áthúzott „tele-változat” jelenti)

"négyzet”"négyzet" jelképe: a szárítás jelképe, beleértve a természetes (mint alapjelkép „üres” négyzet) és a dobos szárítás (négyzetben belülről érintkező kör) kódját (változásként megjelentek az egyes természetes száradással kapcsolatos piktogramok, amelyek alkalmazására a mellékletben külön kitérünk)

„vasaló”„vasaló” jelkép: a háztartási „préseléses hőmegmunkálás” körülményeire, azaz kézi nyomással végzett nyomás alatti simításra terjed ki (minimális változás a jelkép „szögletesebb kivitelezése”)

„kör”„kör”: a vegytisztítás piktogramja, amely a szerves-oldószeres kezelés mellett az öblítés-, víztelenítés és szárítás körülményeire egyaránt információkat nyújt (újdonság a „hivatásos vizes” módszerű tisztítási szimbólum „alap-jelképes” megjelenése, továbbá a betűjelek részben más értelmezése mint például W)

 Összességében:

Az alapjelkép sorrend a következő (mosás, „teknő, kád”, fehérítés, „egyenlőoldalú-háromszög”, szárítás, "négyzet”, vasalás, „vasaló”, vegytisztítás, „kör”) ikonjai követik egymást.

Kiegészítő jelképeknél:

"átlós áthúzás" („András-kereszt”) tiltást jelent (a piktogram üresen hagyásával, mint korábban, kivéve a már említett kitöltött „fehérítési háromszöget”)

"aláhúzás(ok)" Kíméletes kezelésre utalnak a „kád” és „kör” jelképeknél (változás a nagyobb hosszúságú aláhúzás, illetve a nagyon kíméletes körülményre utalásnál az egymás alatti kétszeres vonalas jelölés (utóbbit korábban két egymás melletti vonalkával jelölték)),

"pontok" Hőmérsékleti fokoaztokat jelölnek a szárítás, vasalás, illetve esetenként (pld. USA-ban) mosás jelképeinél (a pontok száma más-más hőmérsékleti értéket jelent emelkedő sorrendben az adott kezelési műveleteknél).

"W" mosás jelképeElterjedőben van a nedves tisztításra vonatkozó jel, mely egy körben lévő „W” betűt tartalmaz. Ez felel meg a BioClean tisztításnak is.

Teendõ, ha a textilkreszben minden jelölés le van tiltva!
  • Először is ezt a terméket lehet, hogy meg sem kellett volna venni, mert ez egy úgynevezett egyszer használatos termék, mivel semmilyen eljárással nem engedélyezett a tisztítása.
  • Másodszor, garancia nélkül meg lehet próbálni, a szakember megítélésére bízva a legbiztonságosabb és legkímélőbb eljárással való tisztítást, de ehhez szükség van az Ön engedélyére.

Rendeletek és jogszabályok:

  • § - A textíliák nyersanyag összetételének megadásáról szóló Európai Parlament és tanács 1007/2011/EU rendelete és az ez alapján alkalmazandó, érvényes MSZ EN ISO 3758:2012 szabvány, melynek címe: „Textíliák. Jelképekkel megadott kezelési útmutató”.
  • § - A használati kezelési útmutatóról és a minőség tanúsításáról szóló 2/1984. (III.10.) BkM együttes rendelet.
  • § - A textíliák nyersanyag összetételének megadásáról szóló 5/1998. (I. 16.) IKIM rendelet 14.§-a, és az ez alapján alkalmazandó, érvényes MSZ ISO 3758 szabvány, továbbá a 2005. szeptember 1-től hatályos MSZ EN ISO 3758:2005 szabvány, melynek címe: „Textíliák. Jelképekkel megadott kezelési útmutató”.
  • § - A használati kezelési útmutatóról és a minőség tanúsításáról szóló 2/1984. (III.10.) BkM együttes rendelet. A kezelési jelképeket tartalmazó címkét, valamint konfekcionált termék esetén a méretjelzést maradandóan kell a termékhez rögzíteni.

Mire nem vállalunk garanciát?

Nem vállalunk garanciát azokra a tételekre, melyek nem tartalmaznak textilkreszt, illetve a tisztítási szimbólumok száma kevesebb, mint öt. Abban az esetben sem vállalunk garanciát, ha a ruházat nem tartalmaz anyagösszetételt. Esetleg a ruházat olyan egyedi konfekcionálás, mely sokféle anyagot tartalmaz, melyek tisztítás közben sérülhetnek.